Sunday, 7 July 2013

liberale sosialistiese NASPERS moet geboikot word!

Deur Deon Janse van Rensburg
Hierdie blad het sy ontstaan deur 'n langstaande verontregting van blankes en Afrikaners deur liberaal sosialistiese georiënteerde media wat gelei het tot die frustrasie van reg-denkende, konserwatiewe blanke mense. Nie net Afrikaans-sprekendes nie maar ook Engels-sprekendes deel aan hierdie frustrasie maar die stemme word blootweg geïgnoreer of in "white noise" verdink.

Die bombardering van mense deur sosialistiese ideologie onder die dun lagie vernis wat as die dekmantel dien van liberalisme het daartoe gelei dat 'n baie groot gedeelte van ons nasie, ons land en ons Volk so geïndoktrineer is dat hulle veel meer is as middelmatige lemmings wat voetslepend en prewelend agterna praat saam met die media, liberale organisasies en politieke partye.

In yl gesaaide gevalle sal nie-blanke Suid Afrikaners vertel van dieselfde frustrasie. Anders as in Amerika waar swart kommentators en geleerdes baie meer hul stem laat hoor oor die stand van sake en hulle ongelukkigheid met die media se verdraaiing van die waarheid, die ignorering van swart-op-wit ras verwante voorvalle en die indoktrinasie van die Amerikaanse volk om volksvreemdes as meerderes te aanvaar. Hulle is moeg om terug te staan en leuens gevoer te word. Thomas Sowell en Charles Payne is maar twee van hierdie kommentators. Hoogs geleerd en gerespekteerd is hulle nie die tipe om op emosie staat te maak om hulle ongelukkigheid te kenne te gee nie maar gebruik sobere logika om hul saak te stel.


Die situasie het vir ons as Afrikaners verlede Sondag tot 'n punt gekom waar ons nie langer op die kantlyn kon staan en toekyk hoe ons herkoms, kultuur, taal, geskiedenis en toekoms verguis word onder die massiewe masjien van die media nie. Rapport se eensydige berig het ons tot aksie genoop maar die berig was maar net 'n papegaai-agtige herhaling van 'n artikel vroeër die week gepubliseer op die IOL webblad.

Die plasing het hewige bekgevegte veral op Twitter veroorsaak met Nechama Brodie en Africa Check wat duidelik tweede beste daarvan afgekom het. Die plasing in Rapport het dieselfde reaksie op Twitter ontlok maar hierdie keer was dit nie net Brodie en Africa Check maar ook Pieter-Louis Myburgh en Rapport wat die afspit moes byt.

Beide Steve en Sunette Bridges het reaksies geplaas wat heeltemal geïgnoreer is deur die media. Slegs Brodie het probeer reageer op Twitter maar is weer platgeslaan.

Ons is almal bewus daarvan dat Naspers / Media24 se gedrukte en aanlyn media 'n verskuilde agenda het, dit is 'n feit soos 'n dragtige koei, en weens my konstante navolg van sosiale media, alternatiewe nuusblaaie en netwerke wil dit blyk dat Media24 dit op hulself geneem het om die Suid Afrikaanse "Demokrasie" te beskerm te alle koste. Self-opgelegde hekwagte wat die Demokrasie beskerm, van wat reg en verkeerd is. 'n Demokrasie wat uitgeteerd en siek op sy sterfbed lê juis deurdat media in geheel, en Media24 veral, inmeng met ons Grondwetlike regte op vrye spraak, ons regte om ons eie keuses te maak, ons regte om te assosieer met wie ons wil, ons regte om ons seksuele oriëntasie beskermd te hê, ons regte in die navolg van ons eie geloof sonder viktimisasie en ons regte op self determinasie.

Dit is nie vreemd dat ek seksuele oriëntasie en beskerming van geloof juis noem in my skrywe nie aangesien Media24 ateïsme en homoseksualiteit bevoorreg bokant die Christen geloof en heteroseksualiteit.

Maar agter die twee artikels in Rapport en op IOL is 'n donker mag wat in die skadu rondsluip soos rotte en slange en die dryfveer is agter hierdie tipe van beriggewing. 'n Destruktiewe organisasie wat die val van ware Demokrasie ten doel het, 'n organisasie wat Westerse samelewing en kultuur wil vernietig en 'n Sosialistiese bestel in plek wil plaas waar die Regering die rol van die familie wil vervang, waar die individu heeltemal afhanklik is van die Regering, waar die Regering besluit wat jy mag en nie mag nie.

Dit is nie genoeg dat die Regering se eerste en enigste doel is om grondeienaarskap te beskerm nie maar in hierdie bestel wil hulle almal gelyk maak deur by die te neem wat het (en werk daarvoor) en te gee vir die wat te lui is om hulle eie lot in die lewe te bepaal nie. Die sogenaamde "Nanny State". 'n Afskuwelike verontagsaming van die eerste reël van die natuur - slegs die sterkste sal oorleef.

Hierdie organisasie word deur baie gebrandmerk as die Illuminatii, die Vrymesselaars en die Broederbond-tipe van organisasie. Ek is nie ingelig genoeg oor enige van hierdie organisasies om kommentaar te lewer nie en sluit nie hulle bestaan of betrokkenheid uit nie. Maar in my navorsing het dit

aan die lig gekom dat baie van die neo-liberale Sosialistiese indoktrinasie en inmenging aan die deur van een man gelê kan word - George Soros.

Maar kom ons skenk eers aandag aan Nechama Brodie en Afrika Check. In 'n artikel op die The Economist wat vanoggend op sosiale media versprei is en weereens Steve Hofmeyer aanval, maak The Economist die stelling dat Africa Check verwant is aan 'n soortgelyke groepering in Amerika wat tydens politieke verkiesings heelwat gebruik word om feite na te gaan en seker te maak dit is korrek.

The Economist het gelyk hier - die Demokratiese Party maak baie van hul dienste gebruik. So ook Demokratiese Party georiënteerde media huise veral TV kommentators. MSNBC, CNN, ABC en CBS. Die probleem vir The Economist in hierdie stelling is dat tydens die onlangse Amerikaanse Presidensiële verkiesing is daar telkemale, en tot groot verleentheid van beide politici en TV persoonlikhede, uitgewys dat die "feite" of halwe waarhede was of soms blote versinsels.

Terug na Afrika Check. Hulle doel, soos uitgespel op hulle webblad, is om uitsprake wat deur openbare persoonlikhede gemaak word na te gaan vir feitlike korrektheid. In die artikel gerig op die uitsluitlike doel om Steve in 'n swak lig te stel gebruik hul skrywer - Brodie - statistieke vanaf die SAPD en die ISS. SAPD statistieke het soveel ongeruimdhede dat dit deur geen regdenkende persoon as naastenby redelik aanvaarbaar geag kan word nie. Die statistieke van ISS is soos in Engels verwoord word "cherry picked". Statistieke deur Genocide Watch, Farmitracker, TLU SA, Afriforum en Interpol is of afgelag as belaglik of heeltemal geïgnoreer. Deur hierdie aksie het Afrika Check hulself gediskrediteer sonder enige hulp van enigiemand anders. Soos Sunette in haar reaksie geskryf het is die redusering van mense, wat families gehad het, wat ideale en drome gehad het, na 'n statistiek heeltemal laakbaar.

Die kersie op die koek is dat Africa Check hulle befondsing ontvang vanaf die AFO Foundation wat deur 'n reeks skakels aan George Soros gekoppel is.

Nechama Brodie was tot en met die verskyning van haar aanvallende artikel op IOL heeltemal onbekend aan my. My navorsing kon min oor die dame ontbloot - dit is asof sy uit die niet verskyn het. Wat ek wel kon vind dui sterk daarop dat sy haarself as "verlig" beskou, verhewe is bo die platvloerse breë trek blanke in hierdie land, dat haar agtergrond in joernalistiek geskoei is in die breinlose en oppervlakkige artikels wat in baie vroue tydskrifte verskyn, dat haar morele waardes veel te wense laat en dat sy 'n erkende sosialis is - nes Soros.

Maar beide Afrika Check en Brodie het befondsing nodig. Hierdie befondsing sou grotendeels afkoms wees vanaf die AFP Foundation. Die AFP Foundation is vir alle doeleindes 'n befondsings-arm van die AFP nuusagentskap om etiese en eerlike joernalistiek te bevorder. Alle aanduidings is egter dat dit bloot 'n front is vir die Soros Foundation.

George Soros is 'n Hongaars gebore magnaat wat bekend staan as "the man who broke the Bank of England" nadat hy $1 miljard gemaak het uit die 1992 VK geldeenheid krisis. Soros is 'n welbekende ondersteuner van progressief liberale politiese sake en ek nooi almal uit om moderne liberalisme na te slaan om hulself te vergewis van die Sosialistiese aard van "moderne" progressief liberale ideologie. Soros is ook 'n groot ondersteuner van die Amerikaanse Demokratiese Party, veral geldelik, wat soos ons wel weet, besig is om Amerika in stukke te skeur en wie se President nek-diep in verskeie skandale is - vanaf Fast and Furious, Benghazi, Sirië, NSA afluistering en onderskepping van data tot die IRS se geteikende aanslag teen Konserwatiewe groeperings spesifiek die Tea Party.

Die Soros Foundation is in 1994 gestig en word bewerk as outonome instansie in veral oud Oos-Blok lande. Enigiemand met 'n halwe brein kan vir hulself uitredeneer dat iemand soos Soros nie skatryk geword het deur 'n sagte labrador baba-hondjie wees nie. Vir iemand wat kamstig progressief liberaal is verskuldig hy hom darem maar te maklik in geldgierigheid.

Wikipedia het die volgende inligting oor die Soros Foundation: "Soros foundations are autonomous institutions established in particular countries or regions, especially those emerging from behind the Iron Curtain, to initiate and support open society activities. Such countries include the former Communist bloc in Central and Eastern Europe, parts of the former Soviet Union, South Africa, and Haiti. The priorities and specific activities of each Soros foundation are determined by a local board of directors and staff in consultation with George Soros and OSI boards and advisers. In addition to support from the Open Society Institute, many of the foundations receive funding from other sources."
 

Die Soros Foundation is volgens alle aanduidings kniediep betrokke in die Arab Spring, Sirië, politieke onrus in Rusland en politieke onstabiliteit in verskeie ander dele van die wêreld.

Die afleiding wat gemaak kan word, in ag genome die inligting wat vrylik beskikbaar is vanaf die Internet, is dus dat Afrika Check nie 'n onpartydige "fact checking" organisasie is nie maar wel 'n organisasie met 'n duidelike doel voor oë - bevorder en bemark progressief liberale (lees Sosialistiese) ideologie. Die Afrikaner en konserwatiewes staan vierkantig in hulle pad en moet dus ten alle koste gediskrediteer word.

Nechama Brodie is maar net nog 'n bruikbare idioot in hierdie hele Internasionale drama wat haarself net te gewilliglik laat gebruik.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.